Cirkuskroen

Sådan tager den sig ud, Cirkuskroen. Som en lille farverig oase, klemt inde i mellem de mange gamle grå arbejder-rækkehuse fra forrige århundrede, der strækker sig op ad Skovvejen.

Cirkuskroen på Skovvejen 23 er et af de mere spøjse værtshuse i Aarhus. Ikke nok med at det er et af byens ældste – og muligvis også mindste, så er det ganske givet også det værtshus, der har den mest særprægede indretning! Et ukendt antal – men langt over 500 – klovnedukker pryder vægge, hylder, loft, vindueskarme, ja nærmest hver en afkrog af det lille værtshus til stor morskab (og skræk!) for stedets gæster. Klovnefetichen er dog af nyere dato, og selvom Cirkuskroen er en af byens ældste beværtninger, har stedet ikke altid lydt navnet ”Cirkuskroen”.

Ifølge Erhvervs – og byggestyrelsen er bygningen, der i dag huser Cirkuskroen, fra 1897 og den har til huse i ’Arbejderforeningens Boliger’, som den lange række af små, grå, to-etagers huse, der strækker sig på den vestlige side af Skovvejen, hedder. Ifølge en artikel i Aarhus Stiftstidende fra d.14. november 2008 (!), skulle der have været ”kaffe og kagested” for byens bedre borgerskab i bygningens første 5 år. Det er muligvis sandt, men jeg har ikke kunnet finde denne påstand bevist andre steder.

Den lange række af arbejder-boliger, hvor nr.23 skiller sig ud som den eneste med forretning. Her fotograferet i 1970.

Første gang vi støder på en rigtig øl-beværtning på Skovvejen 23 i vejviseren er i 1902/3. Den første ejer hed P. Heiberg, og han havde meget belejligt valgt at kalde sit værtshus for ”Heibergs Cafe”. Enten var denne P. Heiberg meget velhaven og dygtig eller også var han bare doven og sjældent til stede i sit lille værtshus. For allerede samme år, d.15. september i Aarhus Stiftstidende, indrykkede han følgende annonce:

”En net Pige kan faa Plads straks i Heibergs Cafe”.

Selvom første salen i bygningen var ledig, boede Heiberg ikke selv på Skovvejen 23. Han boede derimod i Vestergade 38. Årsagen til, at han havde råd til at hyre en ”net pige”, kan måske findes i følgende opslag i Århus Stiftstidende 10. december 1904: ”Lokalerne paa 1. Sal udlejes til Foreninger og Møder”. På den måde havde Heiberg altså mere end blot sin lille cafe at ernære sig ved. Det er svært at vide præcist, hvilket klientel der kom i Heibergs Cafe i starten af det sidste århundrede. Men da cafeen havde til huse i ’Arbejderforeningens Boliger’, er det nok ikke et helt skævt gæt, at cafeens første gæster først og fremmest har været arbejdere. At det ikke har været byens mest fornemme cafe, kan man få indtryk af i en artikel i ”Demokraten” d. 10. november 1908:

”En gæst i ’Heibergs cafe’, Skovvej 57, forsøgte at slippe ud uden at betale. Han kom i Haandgemæng med Heiberg, hvem han gav et stort slag i Nakken og et Spark i Siden. Kort efter blev han dog anholdt og senere idømt Fængsel i 3 x 5 Dages Vand og Brød”.

Bemærk at nummereringen dengang var anderledes; dengang hed det Skovvejen 57. Der er dog tale om samme sted, som i dag bærer nummer 23.

Heibergs Cafe bestod i små syv år, hvorefter stedet blev overtaget en kvinde ved navn Jensine Mollenhauer. Om hende ved vi kun, at hun ændrede stedets navn til ”Cafe Skovlyst”. Efter hende overtog endnu en kvinde; Kristine Sørensen, som søgte en kl.12-lukning hos bevillingsnævnet, men fik afslag. Efter hende overtog en mand ved navn Anders Jensen. Han havde været bestyrer for stedets to foregående kvindelige ejere. Da han selv kom til at eje Cafe Skovlyst, søgte han en serveringsjomfru i Aarhus Stiftstidende – sådan en havde man tydeligvis brug for.

Stedet skiftede ejere en håndfuld gange i løbet af første halvdel af 1900’tallet, men bestod under navnet ”Cafe Skovlyst”. Der annonceredes også relativt flittigt i de lokale dagblade. Om stedets karakter er det værd at bemærke, at der annonceredes med ”smaa priser”, og lokalbefolkningen fik også følgende høflige opfordring i Aarhus Stiftstidende 3. december 1939:

”Gaa Tur til Cafe Skovlyst. God Kaffe og godt Smørrebrød”.

Af de to annoncer får vi også et billede af en beværtning, der ikke ligefrem lå centralt i byen. Det ser man tydeligt i opfordringen til at ’gaa tur derud’ sammenholdt med stedets navn ”Cafe Skovlyst”, der sikkert refererer til beliggenheden nær Riis Skov. I dag virker nærheden til Riis Skov ikke så tydelig, men med byens størrelse på daværende tidspunkt har den ganske givet gjort det. Samtidig har havnen heller ikke været en hel så nær nabo, som den er i dag – bortset fra fiskerihavnen naturligvis. Dengang har Skovvejen 23 ligget behageligt tæt på både skov og strand.

Ved krigsudbruddet i 1940 blev stedet bestyret af enkefru K. Kristensen. Om hende ved vi, at hun d. 30. maj 1940 i Aarhus Stiftstidende har følgende bemærkelsesværdige jobannonce:

”Pige antages. Ikke for ung. Gerne tysktalende!”.

Den sidste kvalifikation har ganske givet noget med krigsudbruddet samme år samt stedets nærhed til havnen at gøre. Man kan forestille sig, at enkefru K. Kristensen har tjent en god værnemager-skilling på at servere øl for tyske matroser på landgang. Retfærdigvis skal det siges, at den slags jobannoncer ikke ligefrem var sjældne på den tid. Men nogen frihedskæmper-rede har Skovvejen 23 dog næppe været i de første fem år af 40’erne.

Skovvejen fotograferet mod nord i juni 1954. Det skarpe øje vil kunne ane navnet "Skovvejens Cafe" over døren på andet hus i rækken efter den høje etageejendom til venstre i billedet.

Efter krigen skiftede værtshuset, uvist af hvilken årsag, navn til ”Skovvejens Cafe”, et navn stedet beholdt indtil 1960, hvor det fik sit nuværende: ”Cirkuskroen”. Navnet stammer fra den berømte cirkusfamilie Miehe, der turnerede fra midten af 1800’tallet og indtil 1958, hvor cirkusset lukkede. I stedet slog familien sig på værtshusdrift. En gren af familien drev Færgekroen i Skolegade, som desværre ikke eksisterer længere.

Skovvejens Cafe er blevet til Cirkuskroen. Den kan være svær at ane, men den gemmer sig i huset med den mørke facade. Bemærk den sirlige skråskrift som det første skilt er skrevet med. Her fotograferet i åbningsåret 1960.

En anden gren, bestående af ægteparret Oda og Eugen Miehe, slog sig ned på Skovvejen 23 og åbnede Cirkuskroen d. 5 marts 1960. Stedet bar fra starten af præg af ægteparrets tidligere virke. Ved Eugens død i midten af 60’erne, fik Oda, efter sigende, to kvinder til at bestyre Cirkuskroen for sig; Gudrun og Frida Ingerdal hed de beslægtede bestyrere. Cirkuskroen forblev Oda Miehes indtil midten af 70’erne, hvorefter Alex Olsen tog over og førte stedet uforandret videre. Oda, der i mellemtiden var blevet enkefru Miehe, blev dog boende i ejendommen lige ovenpå det værtshus, hun selv havde grundlagt, indtil sin død i 1993. Hun blev 80 år gammel og nåede således at være både cirkusartist og ’kromutter’ i sit liv!

Cirkuskroen i sine "barske" år, passende skjult bag et stort træ. Her fra juni 1986.

Efter Alex Olsens død i 1996 blev Cirkuskroen overtaget af stedets nuværende ejer, Lars Andersen, der kom med en fortid som ølkusk hos Ceres. På daværende tidspunkt var Cirkuskroen kendt som lidt af et ballade-sted. Det ry synes dog at være forsvundet igen, og stedet frekventeres i dag af såvel håndværkere, havnearbejdere og studerende. I stedet er Cirkuskroen nu kendt for sin imponerende klovnedukkesamling, som næppe har sin lige noget andet sted, og for på stedets 50 års fødselsdag i 2010 at skrue priserne 50 år tilbage i tiden. Den dag kunne man få sig en pilsner til 2 kr. og et glas vin til 3 kr.! Ved rygelovens indførelse i 2007 gjorde Lars Andersen sig også bemærket i de lokale medier på Cirkuskroens vegne, som kraftig modstander af rygeforbuddet. Den dag i dag er det da også muligt at nyde en smøg på Cirkuskroen – og en øl, naturligvis.

De er over alt på Cirkuskroen: Klovne!

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Alle, Cirkuskroen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s